1. خانه
  2. مشاوران
  3. المیرا بساق

“المیرا بساق” نوبت های آزاد

درباره ی ما “المیرا بساق”

خدمات ارائه شده

شخصیت شناسی
مشاوره فردی 2 خدمات
مشاوره افسردگی
درمان اضطراب

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

زبان ها

مطالب آموزشی

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: