1. خانه
  2. مشاوران
  3. سعیده اسفندیاری

“سعیده اسفندیاری” نوبت های آزاد

دوشنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه, سه شنبه

درباره ی ما “سعیده اسفندیاری”

برای زندگی فقط یک راه وجود نداره، کنار هم مسیر امن رو پیداش میکنیم.

خدمات ارائه شده

مشاوره فردی 2 خدمات
درمان اضطراب
مشاوره افسردگی
شخصیت شناسی
زوج درمانی 1 خدمات
مشاوره روابط عاطفی

تحصیلات

  • کارشناسی روانشناسی دانشگاه شیراز
  • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه خوارزمی

زبان ها

مطالب آموزشی

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: