1. خانه
  2. مشاوران
  3. مرجان شهبازی

“مرجان شهبازی” نوبت های آزاد

درباره ی ما “مرجان شهبازی”

خدمات ارائه شده

مشاوره فردی 1 خدمات
مشاوره پیش‌از‌ازدواج
زوج درمانی 2 خدمات
مشاوره جنسی
زوج‌درمانی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد ارسنجان

زبان ها

مطالب آموزشی

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: